Usalda oma elektripaigaldise ohutus meie ekspertidele.

Käidukorralduse peamine eesmärk on elektririkkeid ennetada,
mitte tegeleda võimalike tagajärgedega. Selleks, et hoone elektrisüsteem oleks
töökorras ja ohutu, vajab see järjepidevat hooldamist.

Kui elektrisüsteemi peakaitse on suurem kui 100 A, on
käidukorraldus kohustuslik.

Miks eelistada käidukorraldajana meid?

  • Usaldusväärne ja mugav

Pakume terviklikku teenust, haldame kogu elektrisüsteemi ja
võtame asjaajamise enda peale.

  • Järjepidev kontrollimine

Teeme korrapäraselt elektrisüsteemi tehnilisi kontrolle, et
avastada kõrvalekalded võimalikult kiiresti.

  • Hoiame paberid korras

Hoiame korras hoone elektrisüsteemi dokumentatsiooni, sh
projektid.

  • Igakülgne abi alati olemas

Meie käidukorralduse teenus sisaldab peale kohustusliku
elektripaigaldise käidu ka abi hoone elanikele ja rentnikele elektriprobleemide
lahendamisel.

  • Kliendi huvide esindamine ja asjaajamine

Esindamine erinevates asutustes (nt. Päästeamet, Tehnilise
Järelvalve Amet, Kindlustused, Politsei- ja Piirivalveamet )

Käidukorralduses nõutud dokumendid

Käidupäevik

Turvavalgustuse päevik

Piksekaitse kontroll akt

Turvavalgustuse aastane test

Elektripaigadlise audit

Elektripaigaldise mõõdistus

Maanduspaigaldise mõõdistus

Meie eelised Teiste käidukorraldajate ees:

Meil on kogemus lahendustega, mis säästab Teile
raha, mõtleme rohkem kastist välja kui elektripaigaldise ohtu toimimine.

Valgustus (valgusjuhtimine, LED-valgustid)

Reaktiivenergia kompenseerimine

Päiksepaneelid

Hooneautomaatika (võimalik vähendada elektritarbimist 20-30%
väiksemate ümberehitustega)

Kaasaegne töökorraldus (digitaalpäevikud, info andmepilves)

Töökeskonna kogemus (tööstused, plahvatusohuga tsoonid,
haiglad, avalikud asutused)

Tööstusautomaatika, hooneautomaatika, energeetika alane
nõustamine, inseneritöö kõik ühest kohast

Generaatorite paigaldus, hooldus, haldus,
kaugjuhtimine

Milliseid töid käit sisaldab?

Käidutööde käigus teeb tehnik järgmisi töid:

•            Kilpide üldise seisukorra visuaalne kontroll

•            Rikkevoolu kaitselülitite testimine

•            Elektriskeemide olemasolu ja tegelikkusele vastavuse kontroll

•            Siltide ja markeeringute olemasolu kontroll

•            Kontaktorite ja releede vibratsiooni ja müra kontroll

•            Elektrikaablite ja maanduspaigaldise visuaalne ülevaatus

•            Kaablite ja kaitseaparatuuri ülevaatus/kontroll

•            Ühendusklemmide ja poltliideste pingutamine

•            Kuumenemisjälgede puudumise kontroll

•            Maandusjuhtide olemasolu ja seisukorra kontroll

•            Kaitseaparatuuri nõuetele vastavuse kontroll

•            Kaablite tähistuse ja tegelikkusele vastavuse kontroll

•            Evakuatsioonivalgustuse kontroll (soovi korral)

Mida peaksid kliendid elektripaigaldise käidu puhul silmas
pidama?

• Kui elektrisüsteemi peakaitse (hoone peakaitse) ületab 100 amprit, on
käidukorraldaja olemasolu kohustuslik.

• Käidukorraldaja on füüsiline isik, kes on elektrivaldkonnas pädev (lepingus peab olema info
pädevustunnistuse kohta) ning juhib elektripaigaldise käitu ja elektritöid.

• Soovitame kliendil täpselt välja selgitada, milline on maja üldelektrisüsteem ja mis
selle alla ei kuulu.

• Lambipirnide vahetus ja rikete operatiivne likvideerimine ei pruugi olla käiduteenuse osa,
kuigi just neid tegevusi kiputakse pidama käidukorralduseks. Käidukorralduse
eesmärk on rikkeid ennetada, mitte tegeleda tagajärgedega.